Sunday, November 27, 2005

ஜாதிகள் இன்னும் இருக்குதடி பாப்பா !

Stop. Think.

Are you one of the guys who would struggle to abolish the Caste System ? Read on.
Realize a few more Castes we have created.

"இந்த Cycle காரணுங்களே இப்டித்தான்"

"வெறும் Call Centre உத்யோகம் பார்க்கராரா ? "

"AUTO காரன் எல்லாம் கொள்ளைக்கார பசங்க !"

There are a lot more. LOT MORE. We are humans. I know a many of us want to abolish all the categoizations and evolve under a single Roof ! But trust me, we always tend to categorize. We always want to split. I see people praised and critisized based on their jobs. That is how the Caste system started.. And we are "Murpokku vaadhigal" and we still do it.

The Way i see it, the "Murpokkuvaadhigal" have only developed a few more castes instead of abolishing.

"The Villiwakkam Auto Stand Union" will become a "Jaathi Sangam". "The Ayanavaaram Mudi Thiruththuvor Sangam" will be one too.. "Chennai Kaigari Vyaabarigal" will become a Vote Bank.

Guys, there are more castes than you thought there was !! What can you do ??

11 comments:

revatechnic said...

yeah this is def. tru..
the caste system was people were categorised according to their jobs.

And know, the cycle begins again.

In any case, don't you think life is full of cycles Keerthi? Things are fond of repeating themselves. Most of the times, we don't realise it, and sometimes when we realise it, we surprise ourselves. One of it is the caste problem

Invitro Fertilisation in itelf is something that was repeated from history.(think of the Mahabharatham).

iyengarkatz said...

keerthi,

i have never been one of those who shouted themselves hoarse about the evils of casteism. why? because i believe what is more evil than having different castes is the exploitation done in the name of trying to eradicate the evil. for example, education system. why are we still using the caste system as a basis for allocation of seats?? why not eradicate casteism there by using some other metric?? by such means we have legitimized the same caste system and i really don't think we will ever come to being caste free. besides the caste system in many ways is the human's need to be within a group of their peers. like how we like to stick to groups we are comfortable in. hard to get out of it.

katz

ada-paavi!!!! said...

correct, todays caste based differenciation might be outdated, but another form will replace it

aval said...

categorization, caste system, reservation, the more we ignore it the more we are forced to think about it. As far as I am, I think few seconds to remember my caste but if I visit my village that is my adjective. We cant avoid it!
Effort is very less when we generalize, that is categorization.

Anonymous said...

Obviously, true. I accept what you are trying to say. - Navani

The One said...

I love the banner machi!

Ganesh said...

sometimes makes me wonder wether these so called progressive people are really want to abolish the caste system or just replacing it with something else.

keerthi said...

revathi, interesting. Aristotle talks of a cycle thats worth 25 years. he says every 25 years one cycle comes back to the starting point. As you say, in food, clothing and many other things we seem to be going back. hmm.. Caste System - what do you feel it is.. good or bad ?

iyengar, reservation system.. thats a different topic. But I hate that system being used in Promotions at work and Seat ALlocation in colleges.

srivatsan murali, and are you ok with it ?

aval, we cant avoid it. right. but why should we avoid it at all ? my point... abolishing Caste System is a crap idea. We have lived with ti, and we still can... what say ?

navani, thanks for accepting.

karthik, danks machchan !! Google rangeukku poyittenla ;)

ganesh, see.. they already have a caste called "Murpokkuvadhigal" :)

Prabu Karthik said...

ippo nee enna solrey, pudusa jadhi varumnu solrey. varatumey?
As u said the other day, nalaiku software engineers ellam oru jaadhi nu varum. varatum.

as on this date, neeyum naanum
enna velai pannina paisa kedaikumo ada daan panrom.
jaadhi bedhamey illama ellarum ippo vellakaranukku vela panrom.

avanai porutha varaikum neeyum naanum verum resource.

afterall as u say the original caste system evolved from the occupation. whats the problem when it evolves? heck, its not even going to ask your opinion and mine. its already happening.

A doctor looks for a doctor partner (caste no bar). And i am not talking about love marriages mind you.

I've seen more marriages between IITians, IIM's, BITS-ians

The Same might come to other high paying jobs like IT too. Wipro is already running a dating/matrimonial portal for its employees. why?

jaadhi pathi in its ancient form pathi naanum neeyum pesaradu oru pakkam irukattum.

but i feel we r talking from a position of strength and comfort.

u and me can say "Oh, caste is there, fine"
(adhu kooda nama english la daan solluvom)

but there are people who r treated as inferiors for generations. who are made to clean toilets just bcos their forefathers did.
they r supposed to do it by birth. avanga kitte jaadhi venuma nu ketta or to put it in your words "pevailing methods of classification" ok va nu kettu partha theriyum.

as u clearly said resevation is a separate issue in which i too agree that its ridiculous

Anonymous said...

hi,
a auto driver can become a business man and can become a member in that association but a person from the dalith community cannot become a upper caste member. for that instance no person can change his community. Think about it. There is no chance for professions to become castes.

Anonymous said...

the world will progress into a small village in the future. Racial differences will vanish and the meak differences will disappear and only the larger ones will stand. For instance differences between the irish and british is coming down as it is with whites and blacks in america. Even in industriallised nations landlordism has lost its ground long back. For detailed study read the writings of marx & recent sociologists. otherwise it will be your mere fantasy that new castes will arise from the professions.